Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ขายคอนโดมือสอง ภูเก็ต

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 37 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿5,247,200
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
October 15, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 40 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿5,562,200
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
October 15, 2017
1
1
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 39.54 ตร.ม.

ขาย คอนโด ในโครงการNew Nordic Bangtao Water World ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

฿5,535,600
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 27, 2020
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 54 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿7,001,800
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 26, 2017
1
1
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 41.79 ตร.ม.

ขาย คอนโด ในโครงการNew Nordic Bangtao Water World ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

฿6,477,450
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 27, 2020
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 54 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿7,809,700
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 44 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿5,717,400
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 28 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿3,843,450
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 29 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿4,110,400
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 40 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿5,760,850
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 44 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿5,937,300
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 43 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿6,719,250
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
2
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 65 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿10,345,600
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 45 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿5,600,000
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 42 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿5,293,750
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
2
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 69 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿11,075,200
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 40 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿4,858,800
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 17, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 56 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿6,748,800
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
1
1
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 42.35 ตร.ม.

ขาย คอนโด ในโครงการNew Nordic Bangtao Water World ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

฿6,140,750
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 27, 2020
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 40 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿4,942,500
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 28 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿3,950,800
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 72 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿10,803,000
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 31, 2017
1
1
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 44.8 ตร.ม.

ขาย คอนโด ในโครงการNew Nordic Bangtao Water World ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

฿6,944,000
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 27, 2020
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 29 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿4,425,250
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 37 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿5,434,600
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 43 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿5,418,750
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 43 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿5,346,250
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 56 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿7,030,000
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 45 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿6,939,350
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
1
1
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 37.48 ตร.ม.

ขาย คอนโด ในโครงการNew Nordic Bangtao Water World ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

฿5,809,400
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 27, 2020
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 45 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿5,824,000
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
2
1
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 77.16 ตร.ม.

ขาย คอนโด ในโครงการNew Nordic Bangtao Water World ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

฿9,645,000
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 27, 2020
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 56 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿7,311,200
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 11, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 29 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿3,952,800
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 26, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 40 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿5,244,200
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 37 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿4,404,000
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
1
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 42.77 ตร.ม.

ขาย คอนโด ในโครงการNew Nordic Bangtao Water World ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

฿5,773,950
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 27, 2020
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 28 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿3,921,400
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 62 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿7,441,200
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
1
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 28.47 ตร.ม.

ขาย คอนโด ในโครงการNew Nordic Bangtao Water World ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

฿4,128,150
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 27, 2020
1
1
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 29.21 ตร.ม.

ขาย คอนโด ในโครงการNew Nordic Bangtao Water World ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

฿4,235,450
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 27, 2020
1
1
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 28.47 ตร.ม.

ขาย คอนโด ในโครงการNew Nordic Bangtao Water World ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

฿3,701,100
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 27, 2020
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 39 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿5,527,200
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 28 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿4,412,850
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
1
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 53.86 ตร.ม.

ขาย คอนโด ในโครงการNew Nordic Bangtao Water World ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

฿7,540,400
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 27, 2020
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 28 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿4,128,150
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 54 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿7,271,100
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 62 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Bangtao Water World เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿7,131,150
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
January 30, 2017