Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

เช่าอาคารพาณิชย์ สตูล

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายฝั่งอันดามันที่อยู่ตอนใต้สุดของประเทศไทย มีพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ที่ราบลุ่ม และชายฝั่ง มีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีทอดเป็นแนวยาว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสัตว์น้ำ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 2,478.977 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 36 ตำบล 257 หมู่บ้าน จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีประชากร จำนวน 323,586 คน

การประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทำนา ทำสวนไม้ผล หัตถกรรมพื้นบ้าน ทำการประมง รวมถึงทำการค้าขาย และด้านการท่องเที่ยว

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดสตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยระยนต์จะใช้เวลาการเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นจึงเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านนครศรีธรรมราช พัทลุง แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ไปสงขลา จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 406 จนถึงสตูล นอกจากนี้ยังเดินทางได้ด้วยรถโดยสารประจำทาง แต่สำหรับรถไฟนั้นสตูลไม่มีสถานีรถไฟ จึงต้องลงที่สถานีหาดใหญ่แทน เช่นเดียวกับทางเครื่องบิน โดยสามารถไปลงได้ที่สนามบินหาดใหญ่ แล้วต่อรถมาที่สตูลแทน

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ส่วนใใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตรและการค้า พืชเศรษฐกิจคือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว และไม้ผล  รองลงมาคือการประมง รวมถึงการผลิตอุตสาหกรรม การทำเหมือง และสาขาการขายส่งขายปลีกด้วย

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสตูลพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ มหานคร สตูล คลองขุด ซอย 9 เฟส 2  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ - บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ด้านการท่องเที่ยว สตูลถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เงียบสงบ มีความปลอดภัยสูง  โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น เกาะตะรุเตา,​ เกาะหลีเป๊ะ, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหินงาม, สะพานข้ามกาลเวลาที่เขาโต๊ะหงาย, อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา, อุทยานแห่งชาติทะเลบัน,​ ถ้ำภูผาเพชร, ถ้ำเลสเตโกดอน รวมถึงถ้ำเจ็ดคต, น้ำตกโตนปลิว, น้ำตกวังสายทอง ปลาสาทหินพันยอด และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสตูล หรือคฤหาสน์กูเด็น เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ