Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

เช่าคอนโด อุดรธานี

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

อุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ของไทย มีเนื้อที่ขนาดใหญ่ทั้งหมดประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะคล้ายกับผีเสื้อตัวใหญ่กระพือปีก เป็นพื้นที่ราบสูงติดภูเขา ป่าไม้ และพื้นที่ลาดเอียงลงสู่แม่น้ำโขง โดยมีเทือกเขาสำคัญคือเทือกเขาภูพาน และแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำสงคราม โดยมีลักษณะพื้นดินเป็นดินทรายปนดินลูกรัง มีประชากรในปี 2562 จำนวน 1,586,646 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 156 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพของคนในจังหวัด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร, แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม, การขายปลีก-ส่ง และด้านการศึกษา

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครไปที่จังหวัดอุดรธานี มีระยะทางประมาณ 562 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง ผ่านทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงสระบุรีจากนั้นเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และเข้าสู่อุดรธานี  นอกจากนี้ยังเดินทางด้วยรถไฟ, รถโดยสารประจำทาง และเครื่องบินโดยใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานคร

สภาพเศรษฐกิจของอุดรธานี ถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง เพราะมีการเปิดการค้าเสรีของกลุ่ม AEC ทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดใกล้ชายแดนที่กำลังถูกจับตามอง  โดยมีการส่งออกสินค้าในกลุ่มภาคการเกษตรจำนวนมาก นอกจากนั้นพื้นที่โดยรอบยังครบครันด้วยห้างสรรพสินค้า, เอาท์เลต, คอมมูนิตี้มอล และศูนย์การค้าส่ง-ปลีก

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในอุดรธานีพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ ศุภาลัย วิลล์ มิตรภาพ-บ้านจั่น  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 3,310,089 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,518,450 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 1,565,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ วัดสันติวราราม, ทุ่งดอกบัวสีแดง, วัดป่าภูก้อน และเขื่อนห้วยหลวง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ