Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย และจังหวัดในภาคกลางตอนบน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและที่ราบลุ่มสลับกันไป พื้นที่ลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ตอนเหนือมีภูเขาสูง ตอนกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ โดยมีเทือกเขาขนาบทั้ง 2 ข้าง มีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำป่าสัก ที่ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่โดยรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศไทย จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีประชากร จำนวน 992,451 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 117 ตำบล 1,430 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ คนในพื้นที่จะประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชไร่ และปลูกพืชผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การทำเหมืองแร่ ทำปศุสัตว์ และการค้าขาย

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะรวมประมาณ 349 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ใช้ได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรีเลยไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตรงกิโลเมตรที่ 125 แยกขวามือเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอำเภอชัยบาดาล อำเภอศรีเทพ อำเภอวิเชียรบุรี ต่อไปอีกประมาณ 221 กิโลเมตร ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ และใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงอำเภอวังน้อยแล้วแยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 117 ตรงเข้าจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้ทางหมายเลข 12เส้นพิษณุโลก-หล่มสัก ผ่านเขาค้อ-หล่มสัก เข้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางได้อีกด้วย

สภาพเศรษฐกิจของเพชรบูรณ์ รายได้หลักมาจากการการทำเกษตรกรรม โดยพืชเศรษฐกิจได้แก่ ยาสูบ มะขามหวาน  นอกจากนั้นยังมาจากเหมืองแร่และย่อยหิน อุตสาหกรรม และขายส่ง ขายปลีกฯ

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ บ้านเอื้ออาทร กรีนวิลล์  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,575,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,045,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ทั้งจากโบราณสถาน ศาสนสถาน และจากความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี และชาติพันธุ์ หรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ,  ภูทับเบิก, วัดช้างเผือก, วัดมหาธาตุ, วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว, อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง, หลักเมืองหล่มเก่า, อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ