Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่อยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าไม้และภูเขาสูง มีชายแดนติดกับประเทศพม่า มีประชากรทั้งสิ้นที่สำรวจในปี 2562 ประมาณ 895,525 คน มีความโดดเด่นในเรื่องของแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างเชื้อชาติ

อาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่คือกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ไปที่จังหวัดกาญจนบุรี มีระยะทางรวมประมาณ 129 กิโลเมตร หากเดินทางด้วรถยนต์จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง ผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ใช้ทางนครชัยศรี นครปฐม บ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง (เข้าเส้นราชบุรี) จนเข้าเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี และอีกเส้นทางคือทางหลวงหมายเลข 338 จากกรุงเทพฯ จนถึงนครชัยศรี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ที่มุ่งหน้าเช้าจังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง รถตู้ และรถไฟได้

สภาพเศรษฐกิจของกาญจนบุรี มีรายได้หลักมาจากการเกษตร พืชเศรษฐกิจสำคัญ คือ มันสำปะหลัง ข้าว และอ้อย รวมถึงรายได้จากภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งที่พัก การค้าขาย และการบริการต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีสินค้าสําคัญที่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ได้แก่ รถยนต์ น้ํามันเบนซิน น้ํามันปาล์ม นํ้ามันดีเซล อาหารเสริม กาแฟ เบียร์ นม เครื่องปรุงอาหาร และอุปกรณ์ก่อสร้าง

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในกาญจนบุรีพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ บ้านศิริชัย วังสารภี 4  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,658,750 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,559,857 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 9,900,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์, อุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด, เขื่อนศรีนครินทร์, น้ำตกเอราวัณ, สะพานมอญ สังขละบุรี, ทองผาภูมิ, อุทยานแห่งชาติไทรโยค, น้ำตกไทรโยคน้อย ทางรถไฟสายมรณะ, สะพานข้ามแม่น้ำแคว, วัดถ้ำเสือ, วัดวังก์วิเวการาม เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ