Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

สำนักงาน ออฟฟิศ นครพนม

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดนครพนม เป็นเมืองชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองการค้าที่สำคัญระหว่างประเทศ มีจุดผ่านแดนเชื่อมต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเนื้อที่ 5,528.88 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ที่มีป่าไม้ สภาพป่าเป็นไม้เต็งรัง สลับกับที่ราบลุ่ม ฝั่งตะวันตก พื้นที่ใกล้แม่น้ำโขงเป็นที่ราบลุ่มน้ำสลับที่ดอน เป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ โดยมีแม่น้ำโขง แม่น้ำอูน แม่น้ำก่ำ และแม่น้ำสงครามไหลผ่าน จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีประชากร จำนวน 719,316 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 99 ตำบล 1,130 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่จะทําเกษตร และการค้าขายชายแดน

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครพนมมีระยะทางรวมประมาณ 739 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง โดย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 แล้วแยกขวาเข้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์และผ่านจังหวัดสกลนคร ตรงเข้าสู่จังหวัดนครพนม ตามทางหลวงหมายเลข 22 นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง และเครื่องบิน โดยสามารถบินตรงมาลงที่สนามบินนครพนมได้เลย

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นเมืองการค้าที่สำคัญระหว่างประเทศ มีจุดผ่านแดนเชื่อมต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึง 6 จุด ทำให้มีรายได้หลักมาจากการค้าชายแดน โดยสินค้าประเภทผลไม้ที่ส่งออก ได้แก่ ข้าว ขนุน ชมพู่ ทุเรียน มะขาม ลำไย มะม่วง และมังคุด และยังมาจากภาคเกษตรกรรม โดยพืชเศรษฐกิจคือข้าวเจ้านาปี, ข้าวเหนียวนาปี, ยางพารา, สับปะรด และมันสําปะหลัง

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ สุขภิรมย์ บ้านน้อยใต้  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 1,390,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สถานที่ท่องเที่ยวในนครพนมมีชื่อเสียงและมีความหลากหลายมากมาย มีทั้งที่เที่ยวแนวประวัติศาสตร์ อารยธรรม สถาปัตยกรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงาม เช่น พระธาตุพนม, พระธาตุท่าอุเทน, พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, วัดนักบุญอันนา, บ้านนาจอกหรือบ้านลุงโฮ, พระธาตุประสิทธิ์,​พระธาตุศรีคุณ,​ พระธาตุมหาชัย, อุทยานแห่งชาติภูลังกา,​ อุทยานแห่งชาติภูผายล,​เขื่อนหน้าเมืองนครพนม และสวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูร

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ