Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

รวมประกาศซื้อขายบ้านมือสองทุกแบบ ทุกทำเลทั่วไทย

ที่ Baania ไม่เพียงแต่จะรวมประกาศขายบ้านด่วน หรือประกาศขายบ้านมือสองที่เจ้าของบ้านขายเองที่มาพร้อมราคาและรูปสภาพบ้านเพียงอย่างเดียว เท่านั้น แต่ที่ Baania ยังมาพร้อมกับรายละเอียดของบ้านแต่ละหลังอย่างชัดเจนรวมถึงข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบทั้งหมด การเดินทางใน ทุกช่วงเวลา อีกทั้งยังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณเปรียบเทียบบ้านเดี่ยวมือสอง และบ้านมือสองทุกแบบในทำเลใกล้เคียงจนสามารถเลือก บ้านในฝันในราคาและทำเลที่ตามหาได้ไม่ยาก

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

Baania แชร์ 3 ทริคซื้อบ้านมือสองอย่างไรให้ไม่ช้ำใจภายหลัง

การซื้อและขายบ้านมือสองให้มีคุณภาพและลงตัวกับความต้องการมากที่สุดก็เปรียบเสมือนกับการหาเพชรในตมในวันนี้ เพื่อช่วยให้ทุกคนหาบ้านมือสองที่พร้อมเปลี่ยนบ้านในฝันให้กลายเป็นจริงได้สะดวกยิ่งขึ้น Baania มาพร้อมกับ 3 ทริคพื้นฐานในการเลือกบ้านมือสองที่ทุกคนควรรู้

ทริค 1 : ดูทำเลที่ชอบ จากนั้นค่อยพิจารณา ทำเลที่น่าลงทุน

ทริค 1 : ดูทำเลที่ชอบ จากนั้นค่อยพิจารณา ทำเลที่น่าลงทุน

เพราะบ้านที่ดีต้องเป็นบ้านที่อาศัยอยู่แล้วมีความสุข ดังนั้น ก่อนที่จะไปพิจารณาถึงทำเลที่สามารถทำเงินได้อนาคต Baania อยากขอให้ทุกคนลองตามหาทำเลของบ้านมือสอง หรือบ้านเดี่ยวมือสองที่คิดว่าจะอยู่แล้วมีความสุขเสียก่อน

ทริค 2 : เช็กสภาพบ้านมือสองที่สนใจให้ละเอียดทุกจุด

ทริค 2 : เช็กสภาพบ้านมือสองที่สนใจให้ละเอียดทุกจุด

เมื่อเลือกทำเลที่สามารถพักผ่อนได้อย่างสงบแล้ว ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนในการตามหาบ้านในฝันผ่านประกาศขายบ้านมือสองที่สนใจกัน อาจเลือกเป็นประกาศขายบ้านด่วนก็ได้ เพราะประกาศเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะขายราคาที่ถูกกว่าที่ตั้งไว้ โดยการไปดูบ้านจริงนั้น นอกจากรายละเอียดเรื่องเงินและภาระหนี้สินอื่น ๆ ที่มาพร้อมบ้านแล้ว สิ่งที่เราต้องถามจากเจ้าของบ้านเดิมให้ได้มากที่สุด นั้นจะประกอบไปด้วย

  • สภาพของโครงสร้างบ้านทั้งหมด
  • ระบบไฟ ระบบน้ำ และระบบการเดินท่อทั้งหมด
  • นิติบุคคล
  • ความปลอดภัยของเส้นทางรอบบ้าน เช่น การเชื่อมต่อถนน
  • ประวัติความชำรุดของบ้าน เช่น ไฟไหม้ ปลวก ความเสียหายอื่น ๆ
ทริค 3 : ตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดให้ดี

ทริค 3 : ตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดให้ดี

ก่อนจะตัดสินใจโอนเงิน หรือทำสัญญาใด ๆ สิ่งที่คุณต้องทำและเช็กทุกรายละเอียดให้ดีก็คือการขอหลักฐาน เอกสาร รวมถึงส่วนประกอบของสัญญาเดิมจากเจ้าของบ้านคนเดิม เพื่อมาตรวจสอบทั้งหมด
โดยเอกสารเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะยืนยันสิทธิ์ในการซื้อขายบ้านมือสอง
เอกสารทั้งหมดเหล่านี้ก็จะช่วยให้เจ้าของบ้านทำตามที่ตกลงไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว Baania หวังว่าทั้ง 3 ทริคพื้นฐานนี้จะช่วยให้ทุกคนซื้อบ้านมือสองได้ตรงกับความต้องการ ของตัวเองมากที่สุด และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้มีบ้านในฝันเหมือนแบบที่ต้องการจริง ๆ

Baania เว็บประกาศซื้อและขายบ้านมือสองที่ดีที่สุด

สระบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย ที่จัดเป็นรอยต่อเชื่อมระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,580 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่อันดับที่ 56 ของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขาแบบป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ สลับที่ราบสูง และเนินเขา มีที่ราบลุ่มทางตอนใต้และตะวันตก มีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายหลัก และมีลำคลองที่สำคัญ ๆ หลายสาย เช่น คลองรพีพัฒน์ คลองวิหารแดง คลองเริงราง คลองเพรียว เป็นต้น จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีประชากร จำนวน 645,911 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 111 ตำบล 973 หมู่บ้าน มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และดรงางนอุตสาหกรรมจำนวนมาก เช่น นิคมอุตสาหกรรมหนองแค (อ.หนองแค), นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (อ.แก่งคอย) และเขตอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย เป็นต้น

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่คือการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม, เหมืองแร่ และการค้าขาย  รวมถึงอาชีพในกลุ่มเกษตรกรรมด้วย

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดสระบุรี มีระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร หากใช้รถยนต์ส่วนตัวจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงแยกวงแหวนต่างระดับอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แยกขวาเข้าถนนมิตรภาพไปอีกประมาณ 60 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองจังหวัดสระบุรี นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางได้โดยโดยรถประจำทาง และรถไฟได้

สภาพเศรษฐกิจของสระบุรี รายได้หลักมาจากอุตสาหกรรม, เหมืองแร่และการย่อยหิน, การค้าส่งและการค้าปลีก และผลิตด้านการไฟฟ้า ก๊าซและการประปา รวมถึงยังมีรายได้จากภาคเกษตรกรรม เช่น ทํานาปี ทำนาปรัง ทําไร่ ปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพด มันสําปะหลัง ถั่วเขียว ทานตะวัน ทำปศุสัตว์ เลี้ยงหมู วัว เป็ด และไก่  เป็นต้น

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสระบุรีพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ บ้านพฤกษา หินกอง-สระบุรี  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 3,007,133 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,609,750 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 1,200,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สระบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการท่องเที่ยวที่สำคัญ ทั้งด้านศาสนสถาน ประวัติศาสตร์ ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า, อ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน, อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น และวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ