Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

จังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย อยู่ทางฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกของอ่าวไทย ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของภาคใต้ที่มีความหลากหลายของวิถีชีวิต ผู้คน ประเพณี วัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จังหวัดปัตตานี  มีพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาที่มีผืนป่าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์สลับที่ราบลุ่ม รวมทั้งพื้นที่ทางทะเลที่งดงาม มีขนาดพื้นที่ 1,940.356 ตารางกิโลเมตร แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 115 ตำบล 642 หมู่บ้าน จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีประชากร จำนวน 655,259 คน

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำประมง รวมถึงอาชีพท้องถิ่น เช่น การทำเรือกอและ เลี้ยงนกเขาเล็ก เลี้ยงนกกรงหัวจุก รวมถึงอาชีพหัตถกรรมด้วย

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดปัตตานี มีระยะทางรวมประมาณ 1,055 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 14 ชั่วโมง โดยสามารถใช้เส้นทางหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จนถึงจังหวัดชุมพร รวมระยะทางประมาณ 460 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 41 หรือ 42 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ผ่านปากน้ำเทพา เข้าสู่จังหวัดปัตตานี รวมระยะทางประมาณ 505 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางได้ด้วยรถประจำทาง หรือทางรถไฟ

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี รายได้หลักของประชากรในจังหวัดมาจากการทำเกษตรกรรม อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำไร่ ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ รวมถึงอาชีพการประมง ทั้งประเภทประมงชายฝั่ง และการเพาะเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงหอยแครง เลี้ยงปลา ทำบ่อกุ้ง ทำนาเกลือ รวมถึงอาชีพท้องถิ่น เช่น การทำเรือกอและ เลี้ยงนกเขาเล็ก เลี้ยงนกกรงหัวจุก อาชีพหัตถกรรม เช่น ทำเสื่อจูด ทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ นอกจากนั้น ยังมีการทำอาหารและขนมประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงของจังหวัดปัตตานี เช่น ทำข้าวเกรียบปลา หรือกรือโป๊ะทำปลากระตักแห้ง การทำลูกหยีกวน ลูกหยีฉาบ ลูกหยีทรงเครื่อง การทำน้ำบูดู ฯลฯ

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดปัตตานี พบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ เย็นสบายดี คอนโด ปัตตานี  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ - บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 2,690,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 999,999 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในปัตตานีมีแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญมากมาย เช่น มัสยิดกรือเซะ หรือมัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์, สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว, อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว,  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน, หาดตะโละกาโปร์, แหลมตาชี, หาดปาตาตีมอ หรือหาดวาสุกรี เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ