Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย หรือภาคอิสาน มีประชากร ทั้งหมด 983,418 คน เเต่เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตรได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำปาว เรียกว่า "บ้านแก่งสำโรง" แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้ายกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์”

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6,946.746 ตร.กม. (2,682.154 ตร.ไมล์)  โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,584 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดมุกดาหาร ทิศใต้ ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม และทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น

เนื่องจากภูมิศาสตร์และความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพื้นที่ป่าทั้งหมดประมาณ 1,150,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27 ของพื้นที่ในจังหวัด จึงทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมากมาย อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติภูพาน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของป่าสงวน ฯ ป่าแก้งกะอาม และบางส่วนของป่าดงห้วยผา อยู่ในเขตอำเภอสมเด็จ และอำเภอห้วยผึ้ง อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ อ.คำม่วง อ.สมเด็จ บางส่วน วนอุทยานภูพระ อยู่ในตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อยู่ในเขตอำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอเขาวง มีพื้นที่ประมาณ 28,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวน ฯ ป่าดงด่านแย้ และป่าตอห่ม และอีกมากมายกว่า 20 แห่ง

อาชีพของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  รองลงมาเป็นภาคการค้าส่งและค้าปลีก และภาคการอุตสาหกรรม ตามลำดับ

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดกาฬสินธุ์มีระยะทางรวมประมาณ 521 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง โดยอาจใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 23 และทางหลวงหมายเลข 209 ผ่านมหาสารคาม จนถึงกาฬสินธุ์ นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์  และรถไฟด้วย แต่หากต้องการเดินทางด้วยเครื่องบินจะต้องบินไปลงที่จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วต่อรถมาที่กาฬสินธุ์

ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร  รองลงมาเป็นภาคการค้าส่งและค้าปลีกและภาคการอุตสาหกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็นแหล่งทำมาหากินของประชากรในพื้นที่ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย กุ้งก้ามกราม ยางพารา โรงงานผลิตแป้งมัน แป้งข้าวโพด และโรงงานน้ำตาล เป็นต้น

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ เดอะฮัมเบิล แก่งดอนกลาง  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 1,726,666 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,620,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หากใครได้มีโอกาสเดินทางมา ต้องแวะไปสักครั้ง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือธรรมชาติ ดังนี้ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร , สะพานเทพสุดา (สะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศ), น้ำตกตาดสูง, พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ และพิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว)

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ