Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

ขายที่ดิน หนองคาย

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

จังหวัดหนองคายตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย อยู่ในบริเวณแอ่งสกลนคร และมีพื้นที่ชายแดนติดกับริมน้ำโขงของประเทศลาว มีพื้นที่เป็นลักษณะยาวแคบ มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว และประเพณีชื่อดังอย่าง บั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา เนื้อที่ของจังหวัดหนองคายมีประมาณ 3,027 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 1,891,583 ไร่ ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคอีสาน ด้วยลักษณะเป็นรูปทรงยาวเรียงทอดไปยังลำน้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนไทย - ลาว มีความยาวประมาณ 195 กิโลเมตรเท่านั้น ส่วนความกว้างของลำน้ำเฉลี่ย 20 – 25 กิโลเมตร มีประชากรในปี 2562  ประมาณ 522,311 คน แบ่งการปกครองเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบล 678 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพของคนในจังหวัดหนองคายส่วนใหญ่จะทำการเกษตร ทำปศุสัตว์ และการประมง

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดหนองคายมีระยะทางประมาณ 615 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวใช้ทางหลวงหมายเลข 2 จนถึงสระบุรี แยกขวาเข้าถนนมิตรภาพ ผ่านโคราช ขอนแก่น อุดรธานีและเข้าหนองคาย นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางด้วยรถประจำทางและรถไฟได้ ด้านการคมนาคมภายในจังหวัดจะมีรถสองแถวให้บริการ

สภาพเศรษฐกิจของหนองคาย รายได้หลักจะมาจากภาคการเกษตร ทั้งการทำนาข้าว ทำสวน และทำไร่ โดยมี ข้าว และยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการทำปศุสัตว์ส่งออกไก่ไข่ สุกร และโคพื้นเมือง รวมถึงและการประมงโดยการจับสัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ มาเพาะพันธุ์ในบ่อซีเมนต์ เพื่อทำการค้าขาย สำหรับอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของจังหวัดได้แก่ ยางพารา ไม้แปรรูป เป็นต้น

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในหนองคายพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ บ้านเอื้ออาทร หนองคาย (แยกเวียงจันทร์)  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 1,722,500 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,590,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ ของจังหวัดหนองคายนั้น โดยมากจะเกี่ยวข้องการศาสนาและวิถีชีวิตถิ่นอีสาน ที่มีความผูกพันกับพญานาค อย่างเช่นที่ลานพญานาคคู่, สะพานมิตรภาพไทยลาว และพระธาตุหล้าหนอง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ